ส่งเอกสารการสมัคร

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้ว คุณสามารถส่งเอกสารแนบไฟล์ ได้ตามด้านล่างนี้เลย หรือสะดวกแนบทาง ไลน์ หรือ เฟสบุค ก็สามารถทำได้ เช่นกัน

เอกสารที่ต้องแนบ ได้แก่

1.ใบสมัครสมาชิกที่กรอกรายละเอียดและเซ็นต์ชื่อเรียบร้อยแล้ว

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สลิปโอนเงิน

[[ ใบสมัคร ที่กรอกรายละเอียดและเซนต์ชื่อแล้ว]]

[[ สำเนาบัตรประชาชน ]]

[[ สลิปชำระเงิน ]]

หรือจะเลือกส่งเอกสารทาง ไลน ์ หรือ ทาง facebook ได้ที่